Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

ambiwalencja
09:24
3916 2eba 420
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viaspecialneeds specialneeds
ambiwalencja
09:23
8862 0e63 420
Reposted fromtfu tfu viawolalabym wolalabym

February 15 2018

ambiwalencja
19:01

November 07 2017

ambiwalencja
17:54
Jedziesz sobie windą razem z sąsiadem, masz plecak, bo laptop przecież taki ciężki, a on nagle:
- Po szkole?
A ty jesteś na 4 roku studiów.
— changecolour

August 27 2017

ambiwalencja
06:00
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaendlessmemories endlessmemories
ambiwalencja
05:59
To zabierz ją na wódkę. A potem pocałuj. Tylko zacznij delikatnie. Kobiety tak lubią. Nawet te, które lubią wódkę.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaendlessmemories endlessmemories
ambiwalencja
05:58
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
ambiwalencja
05:58
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
ambiwalencja
05:55
Wielu ojców nie rozumie, że im mocniej będą kochać swoje córki, im chętniej zechcą być ich przewodnikami i im więcej czułości im okażą, tym bardziej prawdopodobne że ich ukochane dziewczynki nie padną w przyszłości ofiarami słabych, nieobecnych mężczyzn.
— Dale Partridge
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
ambiwalencja
05:51
Jak ktoś Ci mówi, że jesteś gorszy, najpierw zobacz, kto to mówi. Potem zastanów się, w jakim celu to robi, a potem zorientuj się, w jakim wyścigu startujesz, z kim się ścigasz i właściwie co ci to daje oprócz porównywania się z innymi. Życie niekiedy przypomina bieg przez płotki, ale na szczęście jest też czymś więcej.

February 22 2017

ambiwalencja
11:38
3074 0a71 420
Reposted fromRevv Revv
ambiwalencja
11:10
Suka
Reposted fromkopytq kopytq viaponurykosiarz ponurykosiarz
ambiwalencja
11:00
Powiem ci złotą regułę mojej mamy - "są porządni mężczyźni, za których wychodzi się za mąż, i podli dranie, z którymi chodzi się do łóżka".
— Gabriela Gargaś
Reposted fromesperantoo esperantoo vianivea nivea
ambiwalencja
10:53
6673 d25e 420
magisterka tak bardzo
ambiwalencja
10:50
3074 0a71 420
Reposted fromRevv Revv viascorpix scorpix

February 19 2017

ambiwalencja
20:00
4690 faf9 420
Reposted fromnoniewiem noniewiem viaoutofmyhead outofmyhead
ambiwalencja
19:59
0439 0e38 420
Jak żyć......
ambiwalencja
19:59
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viaoutofmyhead outofmyhead
ambiwalencja
19:56
8611 64e8 420
Reposted fromkosmata kosmata viaoutofmyhead outofmyhead
ambiwalencja
19:54
dziś jest dzień: nakurwiam unknown pleasures bez końca
— tak bardzo
Reposted fromhouseofpain houseofpain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl