Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

ambiwalencja
11:38
3074 0a71 420
Reposted fromRevv Revv
ambiwalencja
11:10
Suka
Reposted fromkopytq kopytq viaponurykosiarz ponurykosiarz
ambiwalencja
11:00
Powiem ci złotą regułę mojej mamy - "są porządni mężczyźni, za których wychodzi się za mąż, i podli dranie, z którymi chodzi się do łóżka".
— Gabriela Gargaś
Reposted fromesperantoo esperantoo vianivea nivea
ambiwalencja
10:53
6673 d25e 420
magisterka tak bardzo
ambiwalencja
10:50
3074 0a71 420
Reposted fromRevv Revv viascorpix scorpix

February 19 2017

ambiwalencja
20:00
4690 faf9 420
ambiwalencja
19:59
0439 0e38 420
Jak żyć......
ambiwalencja
19:59
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viaoutofmyhead outofmyhead
ambiwalencja
19:56
8611 64e8 420
Reposted fromkosmata kosmata viaoutofmyhead outofmyhead
ambiwalencja
19:54
dziś jest dzień: nakurwiam unknown pleasures bez końca
— tak bardzo
Reposted fromhouseofpain houseofpain
ambiwalencja
19:54
7501 fc57 420
Reposted fromoll oll viahouseofpain houseofpain
ambiwalencja
19:50
3129 b8c1 420
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic viascorpix scorpix
ambiwalencja
19:43

July 10 2015

ambiwalencja
14:50
9149 6ab2 420
Reposted fromwronia wronia viabomdia bomdia

June 29 2015

ambiwalencja
17:03
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viakatalama katalama

June 23 2015

ambiwalencja
09:21
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viapunkahontaz punkahontaz
ambiwalencja
09:17
3578 8a3c 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaanakarenina anakarenina
ambiwalencja
09:16
Reposted frommajkey majkey

June 11 2015

ambiwalencja
17:55
Przyszedł, ale za późno, już to wszystko, co mogło na niego czekać, stało się popiołem.
— J. Iwaszkiewicz, Panny z Wilka
Reposted frompanimruk panimruk vianergo nergo
ambiwalencja
17:45
1208 ce37 420
dziekan głaszcze
Reposted fromgaypreacher gaypreacher viabomdia bomdia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl